• email
 • facebook
 • linkedin
 • google+
 • pinteres

Web Start használata intranetes Java EE alkalmazásoknál

A Java Web Start Javaban írt szoftverek terjesztésére, automatikus telepítésére és frissítésére kidolgozott technológia. XML formátumú JNLP leírófájlok segítségével adhatjuk meg a letöltésnek és az alkalmazás indításának a paramétereit, amelyeket a kliensoldali, a JRE részeként telepíthető javaws program értelmez.

Web Start elérésű alkalmazásokkal elsősorban internetes demóknál találkozhat az internetjáró, ám igazán hasznos lehet akkor is, ha belső hálózaton futó kliens-szerver rendszereket fejlesztünk, üzemeltetünk.

A kliensprogram első, és a rendszeresen feltett frissítések rendszeres telepítése is automatikussá, felhasználóbaráttá tehető a segítségével. Az automatikus telepítés folyamatának megértéséhez nézzük meg a Sun Web Start technológiát bemutató oldalán található ábrát:

Automatikus telepítés grafikon

Hogy hogyan is használhatjuk ki mindezt intranetes J2EE alkalmazásainknál? Lássuk a részleteket!

1.   Működés

Képzeljük el a következő helyzetet: készítettünk egy alkalmazást, amelynek a szerveroldali részét, egy ear-t az alkalmazásszerveren (pl. JBOSS) deployoltuk (ha valaki tud erre szép magyar szót, akkor kérjük, írja meg a pio[kukac]nir[pont]hu e-mail címre!). Az alkalmazásunk kliensoldali komponensének futtatásához szükség lesz a kliensgépeken egy futtatható jarra, és egyéb könyvtár jarokra. Azt szeretnénk, hogy ezek a jarok mindig a legfrissebbek legyenek, és lehetőleg ne egyesével kelljen őket a kliensekre felmásolni, hanem a program indításakor frissüljenek.

Web Start letöltés közben

Ha Web Start-tal tesszük elérhetővé a jarokat, akkor mindez így is történik: a felhasználó a böngészőben megnyit egy URL-t, és az ott található jnlp fájlt megnyitva a javaws program ellenőrzi, vannak-e frissítések, ha igen, akkor letölti azokat, és így indítja az alkalmazást.

2.   A jar fájlok

A Web Start világában csak kétféle fájl létezik: jar, és JNLP. A jar fájlok közül kétfélével lesz dolgunk: egy futtatható fájllal, és egy vagy több könyvtár csomaggal.

Ha megvannak a jarjaink, első lépésként alá kell írnunk őket. Ehhez egy keystore kulcs fájlra lesz szükség, amelyet a JDK részét képező keytool paranccsal készíthetünk el, például a következő módon:

$ keytool -genkey -keystore nir.keystore -alias NiR -validity 3650

Ennek lefuttatása után kapunk egy keystore_file nevű fájlt, amellyel (az alapértelmezett 90 nap helyett) 10 évig írhatjuk alá jarjainkat. A futtatás során meg kell adjunk egy jelszót, és a cégünk adatait – hasonlóan mint például egy openssl tanúsítvány elkészítésekor.

Ha a -keystore kapcsolóval nem adunk meg fájlnevet, akkor a $HOME könyvtárunkban készül egy .keystore fájl. Egy ilyen keystore több kulcsot is tartalmazhat, amelyeket a keytool -list paranccsal listázhatunk. Bővebben a keytool használatáról itt lehet tájékozódni vagy persze man keytool – érdemes megnézni, kulcsgenerálási algoritmusokat adhatunk meg a futtatás során, illetve az aliasok alapján külön jelszó rendelhető az egyes kulcsokhoz.

Következő lépés, hogy aláírjuk jarjainkat. Erre a jarsigner programot használhatjuk:

$ jarsigner -keystore nir.keystore -storepass _jelszo_ alkalmazas.jar NiR

Az összes elérhetővé tenni kívánt jart alá kell írnunk. Kisebb kavarodást az okozhat, ha a terjesztendő könyvtárak némelyike már alá van írva más által. Ez esetben a mi aláírásunk sajnos nem tudja az eredetit felülírni, így külön trükkökhöz kell folyamodnunk, jelesül: a más által aláírt jarokhoz külön JNLP-t kell rendelnünk. De erről később.

Ant-tal automatizalhatjuk a jarok aláírását, íme egy aláíró target:

<target name="webstart">
 <signjar alias="NiR"
      keystore="${webstart.dir}/keystore_file"
      storepass="_jelszo_"
      verbose="false"
      lazy="true">
  <fileset dir="${webstart.dir}/server/"
       includes="alkalmazas.jar"/>
  <fileset dir="${webstart.dir}/server/lib">
   <include name="**/*.jar"/>
  </fileset>
 </signjar>
</target>

A könyvtárak és fájlok neveit, illetve a jelszót értelemszerűen be kell helyettesíteni. A lazy kapcsolóval azt adjuk meg, hogy a már aláírt jarokat nem szeretnénk újra aláírni.

3.   JNLP fájlok

A JNLP deskriptorok valójában XML fájlok, amelyek leírják hogyan, és mely jar-okat kell a webstartnak letöltenie/futtatnia. Nézzünk egyből egy példát.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<jnlp spec="1.0+"
   codebase="http://192.168.1.103:8080/webstart"
   href="progi.jnlp">
 <information>
  <title>NiR Progi 1.0</title>
  <vendor>NiR Informatikai Megoldások Kft.</vendor>
  <homepage href="http://nir.hu"/>
  <description>Pénzügy alkalmazás</description>
  <description kind="short"></description>
  <icon href="icon.gif"/>
  <icon kind="splash" href="splash.gif"/>
  <offline-allowed/>
 </information>
 <security>
  <all-permissions/>
 </security>
 <resources>
  <j2se href="http://java.sun.com/products/autodl/j2se" version="1.5+"/>
  <jar href="progi-client.jar"/>
  <extension name="included" href="included.jnlp"/>
  <property name="swing.auxiliarylaf" value="hu.nir.sns.SNSAuxLookAndFeel"/>
 </resources>
 <application-desc/>
</jnlp>

Az XML formátumának megadása után a <jnlp> tag következik. Ezen az XML elemen belül van a teljes leírás. A nyitó tagen belül adjuk meg a JNLP specifikációt, a fájl elérését, és a codebase attribútum értékeként adjuk meg az URL-t, ahol a letöltendő jarok, és az esetleg hivatkozott egyéb jnlp fájlok találhatók.

Az <information> elemen belül az alkalmazásunkkal kapcsolatos információkat adhatunk meg. A legtöbb tag magáért beszél. Amire mindenképp figyeljünk: ha az <offline-allowed/> tag itt szerepel, akkor az alkalmazás akkor is elindul, ha s szerver nem érhető el éppen, illetve a frissítések ellenőrzése is leáll egy idő után. Ezért a legtöbb esetben, főleg J2EE alkalmazások esetén ezt valószínűleg ki fogjuk hagyni.

A <security> elemben az <all-permissions/> tag adja meg, hogy az alkalmazásunk minden joggal rendelkezzen a kliensgépen.

Az <application-desc/> önmagában lezárt tag jelzi, hogy ez a JNLP egy indítható alkalmazásra mutat, azaz nem beágyazott, másik jnlp fájlból hivatkozott forrásokra.

A <resources> elem a lényeget: az elérendő komponenseket/csomagokat adja meg. Példánkban a j2se verzió meghatározása után megadjuk a kliens jar elérését, majd az <extension> elemben egy másik jnlp fájlra hivatkozunk. Erre azért volt szükség, hogy különböző indítási környezeteket definiálhassunk, különböző jnlp-k segítségével, amelyek mondjuk más-más <property> elemeket definiálnak, de ugyanazokat a könyvtár jarokat használják.

A hivatkozott JNLP tartalma:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<jnlp spec="1.0+"
   codebase="http://192.168.1.103:8080/webstart/"
   href="jars.jnlp">
 <information>
  <title>jars</title>
  <vendor>NiR Informatikai Megoldások Kft -- info@nir.hu</vendor>
 </information>
 <security>
  <all-permissions/>
 </security>
 <resources>
  <jar href="lib/ant.jar"/>
  <jar href="lib/wsdl4j.jar"/>
  <jar href="lib/velocity-1.4.jar"/>
  <extension name="mail" href="mail.jnlp"/>
  ...
  ...
  ...
  <property name="java.security.auth.login.config"
       value="http://192.168.1.103:8080/webstart/auth.conf"/>
 </resources>
 <component-desc/>
</jnlp>

Mint látható, ide az összes közös részt kiemelhetjük, például <property> elemeket is definiáltunk. Aki már ütközött auth.conf elérési problémákba, az tudja, hasznos lehet, ha azt is a központi szerveren tesszük hozzáférhetővé.

Fontos, hogy ebben a fájlban az <application-desc/> tag helyett <component-desc/> szerepel, mivel ez nem indítandó, hanem beágyazott tartalmat ír le. Ennek és az <extension> elemnek leírása egy SUN-os 'JNLP File Syntax' oldalról:

The component-desc element denotes that this jnlp file is not an application or an applet but an extension that can be used as a resource in an application, applet or another extension.

A component extension is typically used to factor out a set of resources that are shared between multiple applications or that have separate security needs.

Olykor az is előfordul, hogy olyan könyvtárakat használ az alkalmazásunk, amelyeket a készítő/kibocsátó aláírt jarba csomagolt. Ilyenkor az ezekre hivatkozó bejegyzést nem rakhatjuk az általunk aláírt jarokat leíró JNLP-kbe. Az <extension> elem ennek megoldására is szolgál – mint látjuk a mail.jnlp-re hivatkozunk, amely a következőképpen fest:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jnlp spec="1.0+"
   codebase="http://192.168.1.103:8080/webstart/"
   href="mail.jnlp">
 <information>
  <title>Mail</title>
  <vendor>Sun Microsystems, Inc.</vendor>
 </information>
 <resources>
  <jar href="lib/mail.jar"/>
 </resources>
 <component-desc/>
</jnlp>

Több ilyen hivatkozást is megadhatunk. Hogy mely jarok vannak már aláírva, megtudhatjuk, ha a következő parancsot lefuttatjuk mindegyikre:

jarsigner -verify -certs -verbose foo.jar

Egyéb elemeket, tageket is használhatunk, például operációsrendszer-függő natív könyvtárak használatához. Ezek megismeréséhez lásd az oldal alján található linkeket.

4.   Webszerver

Ha úgyis Java alkalmazásszervert használunk, akkor a legegyszerűbb, ha az abban található webszervert (pl. JBOSS esetén Tomcatet) használjuk a jnlp és jar fájlok elérhetővé tételére. Készítsünk egy webstart.war könyvtárat, ebben egy META-INF és egy WEB-INF könyvtárral. Előbbibe tegyünk egy MANIFEST.MF fájlt a következő tartalommal:

Manifest-Version: 1.0
Created-By: 1.5.0_06 (Sun Microsystems Inc.)

A WEB-INF könyvtárban lévő web.xml fájl tartalma:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE web-app
   PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
   "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">

<web-app>

 <display-name>Tomcat default servlet webapp</display-name>

 <servlet-mapping>
  <servlet-name>default</servlet-name>
  <url-pattern>/</url-pattern>
 </servlet-mapping>

</web-app>

Ezek után a webstart.war könyvtárba rakhatjuk a jnlp fájlokat és a kliens jart, és – csak hogy szép legyen – ezen belül a lib könyvtárba az egyéb szükséges könyvtár jarokat. Készíthetünk egy HTML oldalt is a jnlp-k eléréséhez, és miután a war-t deployoltuk a szerveren, kész is van a intranetes, kényelmes J2EE kliens kiszolgálás. Bármikor frissítjük a szerveren a kliensoldali jarokat, azok indításkor frissülni fognak. Ha a jnlp fájl tartalma változik a szerveren, például új jar kerül a többi mellé, akkor a javaws ezzel is boldogul.


Egyéb ajánlott oldalak további olvasásra/tájékozódásra: