• email
 • facebook
 • linkedin
 • google+
 • pinteres

Tanulmányok

Az itt található tanulmányok több év alatt születtek, ennek köszönhetően elég nagy színvonal- és hangvételbeli eltéréseket mutatnak.

Mégis feltettem őket, ha másért nem, hát azért.

Néhány közülük megjelent, de nem minden esetben ajánlott a megjelent szöveg beszerzése. Például a Betűkbe zárt világ kiadott szövegénél sajnos az itt található csak jobb lehet, hála a nem szerkesztő szerkesztő munkájának.

 • Beatrix tükre
  • készült: 1997 őszén
  • letöltés: beatukre.pdf
  • megtekintés: beatukre/index.html
  • megjelenés in: Mozgó világ. Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére, Ráció Kiadó, 2003.
  • téma: Beatrix királyné historiográfiája
 • Betűkbe zárt világ -- poszt-literalitás az irodalomelméletben
  • készült: 1999. ősz
  • letöltés: bzv.pdf
  • megtekintés: bzv/index.html
  • megjelenés: Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003.
  • téma: A strukturalizmus utáni irodalomelmélet, mint az írásbeliség válságára adott válasz.
 • Ms 5386/9-10 -- Hajnal újkora
  • készült: 2002. október
  • letöltés: ms5386.pdf
  • megtekintés: ms5386/index.html
  • téma: Hajnal Istvánnak az Újkor történetéhez írt, de nem publikált írástörténeti bevezetőjének eszmetörténeti elemzése.
 • „...nem voltak fogyatékosok a történelemben...”
  • Kőszeghy Miklóssal közösen
  • készült: 2003. tavasz
  • letöltés: nvft.pdf
  • megtekintés: nvft/index.html
  • megjelenés: in: Tágabb értelemben vett gyógypedagógia, kiadja: ELTE GYFK és KFPSZ, Budapest, 2004.
  • téma: A fogyatékosság jelensége a történettudományban.
 • A dekonstrukció mint ismeretelméleti relativizmus
  • készült: 2003. október
  • letöltés: ad.pdf
  • megtekintés: ad/index.html
  • megjelenés: Lóránd Zsófia -- Scheibner Tamás -- Vaderna Gábor (szerk): A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei L'Harmattan Kiadó, 2006.
  • téma: A dolgozat a dekonstrukció és analitikus filozófia közötti párbeszéd lehetőségét kutatja, az analitikus filozófia szemszögéből.
 • Kant és Putnam, Putnam és Kant
  • készült: 2004. ősz
  • letöltés: kppk.pdf
  • megtekintés: kppk/index.html
  • megjelenés: in: Pro Philosophia Füzetek, 2005/4
  • téma: Kant Putnam általi recepciójának elemzése